Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+18°
20
Üýtgäp durýan bulutly
738
↙ D-GD5
56
+10°
5
Az-kem bulutly
750
↙ D-GD3
89
+12°
1
Açyk
757
↘ D-GB2
60
+19°
3
Az bulutly
737
↖ GO-GD2
57
+17°
1
Açyk
737
Ýok
34
+17°
7
Bulutly
747
↘ D-GB2
42
+15°
7
Bulutly
754
↘ D-GB2
84
+16°
7
Bulutly
730
Ýok
90
+15°
7
Bulutly
759
← GD2
81
+11°
1
Açyk
757
↘ D-GB2
87
+12°
1
Açyk
759
↘ D-GB6
94
+11°
1
Açyk
758
↘ D-GB2
94
+16°
1
Açyk
748
↘ D-GB2
42
+17°
1
Açyk
736
Ýok
65
+16°
20
Üýtgäp durýan bulutly
757
Ýok
68
+20°
5
Az-kem bulutly
738
↗ GO-GB1
57
+17°
1
Açyk
735
Ýok
50
+17°
1
Açyk
738
Ýok
56
+17°
1
Açyk
738
↗ GO-GB2
45

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top