Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
-5°
20
Üýtgäp durýan bulutly
741
↘ D-GB13
92
-3°
20
Üýtgäp durýan bulutly
754
↙ D-GD5
94
-3°
3
Az bulutly
763
↖ GO-GD2
64
-3°
20
Üýtgäp durýan bulutly
738
↘ D-GB8
65
-4°
20
Üýtgäp durýan bulutly
741
↘ D-GB8
56
-13°
20
Üýtgäp durýan bulutly
753
↓ D8
91
-3°
20
Üýtgäp durýan bulutly
758
↘ D-GB2
80
-12°
20
Üýtgäp durýan bulutly
733
Ýok
91
-2°
5
Az-kem bulutly
766
↘ D-GB5
84
20
Üýtgäp durýan bulutly
762
↘ D-GB6
86
+2°
20
Üýtgäp durýan bulutly
768
↘ D-GB4
60
+3°
20
Üýtgäp durýan bulutly
765
↙ D-GD4
92
-4°
20
Üýtgäp durýan bulutly
754
↓ D8
77
-3°
20
Üýtgäp durýan bulutly
737
↘ D-GB3
64
-3°
20
Üýtgäp durýan bulutly
758
→ GB2
71
-2°
20
Üýtgäp durýan bulutly
740
↘ D-GB4
97
-4°
20
Üýtgäp durýan bulutly
739
↘ D-GB6
56
-4°
20
Üýtgäp durýan bulutly
742
↘ D-GB10
86
-6°
20
Üýtgäp durýan bulutly
743
↘ D-GB9
79

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top