Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+30°
20
Üýtgäp durýan bulutly
736
↙ D-GD9
24
+28°
20
Üýtgäp durýan bulutly
748
↘ D-GB9
90
+29°
20
Üýtgäp durýan bulutly
753
↗ GO-GB5
13
+32°
1
Açyk
735
↘ D-GB2
37
+32°
1
Açyk
735
↙ D-GD6
22
+24°
20
Üýtgäp durýan bulutly
747
↓ D4
38
+30°
20
Üýtgäp durýan bulutly
751
→ GB4
73
+25°
7
Bulutly
728
→ GB3
42
+30°
7
Bulutly
757
↘ D-GB9
78
+31°
1
Açyk
755
↓ D8
90
+22°
20
Üýtgäp durýan bulutly
777
↘ D-GB2
78
+24°
20
Üýtgäp durýan bulutly
755
↘ D-GB6
96
+25°
20
Üýtgäp durýan bulutly
748
↓ D4
30
+33°
1
Açyk
733
↙ D-GD2
26
+37°
1
Açyk
753
↘ D-GB8
37
+38°
1
Açyk
736
↘ D-GB8
32
+39°
1
Açyk
731
↓ D6
30
+37°
1
Açyk
738
↘ D-GB3
25
+39°
1
Açyk
738
↓ D3
27

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top