Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+27°
20
Üýtgäp durýan bulutly
743
↘ D-GB2
39
+25°
5
Az-kem bulutly
755
↙ D-GD5
27
+28°
1
Açyk
763
↖ GO-GD2
24
+26°
20
Üýtgäp durýan bulutly
740
↓ D4
12
+26°
5
Az-kem bulutly
743
↘ D-GB3
10
+21°
1
Açyk
753
↘ D-GB2
29
+32°
5
Az-kem bulutly
757
↖ GO-GD2
34
+28°
1
Açyk
734
Ýok
44
+30°
1
Açyk
763
↓ D2
45
+24°
20
Üýtgäp durýan bulutly
762
↙ D-GD6
26
+20°
1
Açyk
766
↘ D-GB2
66
+25°
20
Üýtgäp durýan bulutly
763
↙ D-GD4
56
+24°
3
Az bulutly
754
↓ D2
17
+26°
3
Az bulutly
740
↘ D-GB1
15
+26°
3
Az bulutly
759
↘ D-GB2
17
+26°
20
Üýtgäp durýan bulutly
742
↘ D-GB2
17
+27°
20
Üýtgäp durýan bulutly
740
Ýok
16
+26°
3
Az bulutly
744
↘ D-GB1
22
+26°
5
Az-kem bulutly
744
↓ D1
11

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top