Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+3°
9
Bulutly howa bolup, ýagyş ýagar
754
→ GB4
91
+4°
7
Bulutly
763
↓ D2
52
+7°
7
Bulutly
770
↘ D-GB6
28
+3°
7
Bulutly
745
↘ D-GB5
95
+4°
7
Bulutly
746
↘ D-GB5
96
+4°
7
Bulutly
757
↘ D-GB6
49
+5°
7
Bulutly
767
↗ GO-GB2
67
+5°
7
Bulutly
740
↙ D-GD6
59
+5°
7
Bulutly
773
↓ D2
75
+7°
7
Bulutly
772
↘ D-GB4
78
+3°
21
Üýtgäp durýan bulutly
771
↙ D-GD2
67
+6°
7
Bulutly
772
↘ D-GB6
65
+6°
7
Bulutly
758
↘ D-GB2
79
+4°
7
Bulutly
744
↘ D-GB2
96
+4°
7
Bulutly
765
↘ D-GB4
97
+4°
7
Bulutly
747
↘ D-GB4
95
+6°
21
Üýtgäp durýan bulutly
744
↘ D-GB4
90
+4°
7
Bulutly
748
→ GB1
76
+5°
7
Bulutly
748
↘ D-GB2
82

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top