Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+7°
21
Üýtgäp durýan bulutly
748
↘ D-GB4
56
+3°
21
Üýtgäp durýan bulutly
762
↙ D-GD4
78
+7°
2
Açyk
769
↖ GO-GD4
57
+11°
4
Az bulutly
746
Ýok
40
+6°
21
Üýtgäp durýan bulutly
748
↘ D-GB2
41
+1°
6
Az-kem bulutly
760
↘ D-GB5
82
+7°
7
Bulutly
766
↗ GO-GB2
84
+4°
21
Üýtgäp durýan bulutly
741
Ýok
81
+7°
2
Açyk
772
↗ GO-GB3
83
+6°
6
Az-kem bulutly
769
↘ D-GB4
76
2
Açyk
773
↓ D2
82
+5°
7
Bulutly
770
↓ D6
76
+3°
21
Üýtgäp durýan bulutly
759
↓ D6
64
+10°
7
Bulutly
745
Ýok
36
+11°
7
Bulutly
766
↖ GO-GD2
38
+10°
21
Üýtgäp durýan bulutly
747
↗ GO-GB2
28
+9°
21
Üýtgäp durýan bulutly
745
↙ D-GD2
52
+8°
21
Üýtgäp durýan bulutly
750
↓ D3
45
+5°
6
Az-kem bulutly
749
Ýok
37

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top