Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+34°
3
Az bulutly
737
↖ GO-GD2
23
+26°
1
Açyk
747
Ýok
67
+26°
1
Açyk
755
Ýok
63
+27°
1
Açyk
739
↖ GO-GD4
37
+23°
1
Açyk
743
↙ D-GD4
23
+23°
3
Az bulutly
752
← GD7
25
+26°
1
Açyk
753
↓ D2
88
+27°
1
Açyk
729
Ýok
79
+28°
1
Açyk
757
↙ D-GD2
83
+26°
1
Açyk
755
Ýok
83
+22°
1
Açyk
757
↖ GO-GD2
35
+24°
1
Açyk
754
↘ D-GB2
90
+30°
1
Açyk
749
↖ GO-GD8
16
+28°
1
Açyk
738
↖ GO-GD2
43
+30°
1
Açyk
759
← GD2
46
+28°
1
Açyk
740
← GD4
38
+27°
1
Açyk
739
↓ D2
52
+26°
1
Açyk
744
↙ D-GD2
43
+27°
1
Açyk
744
↙ D-GD1
31

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top