Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+2°
20
Üýtgäp durýan bulutly
747
↗ GO-GB2
55
+8°
7
Bulutly
757
↘ D-GB5
48
+3°
20
Üýtgäp durýan bulutly
766
← GD2
47
+4°
7
Bulutly
748
↖ GO-GD3
40
+1°
20
Üýtgäp durýan bulutly
752
↖ GO-GD4
44
-1°
20
Üýtgäp durýan bulutly
761
↖ GO-GD5
65
+4°
20
Üýtgäp durýan bulutly
760
↖ GO-GD2
49
+3°
3
Az bulutly
736
↖ GO-GD3
34
+3°
1
Açyk
766
↓ D2
58
+9°
20
Üýtgäp durýan bulutly
765
↙ D-GD2
49
+6°
7
Bulutly
769
↘ D-GB2
82
+9°
7
Bulutly
766
↓ D4
47
3
Az bulutly
760
← GD2
57
+3°
7
Bulutly
748
↙ D-GD2
39
+6°
7
Bulutly
769
↖ GO-GD2
41
20
Üýtgäp durýan bulutly
749
↗ GO-GB2
45
-1°
20
Üýtgäp durýan bulutly
750
← GD1
40
20
Üýtgäp durýan bulutly
753
← GD2
56
+2°
20
Üýtgäp durýan bulutly
753
↖ GO-GD2
63

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top