Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+35°
2
Açyk
735
↖ GO-GD5
27
+31°
2
Açyk
748
↘ D-GB5
90
+38°
6
Az-kem bulutly
756
Ýok
48
+33°
2
Açyk
735
↙ D-GD3
38
+33°
2
Açyk
738
↙ D-GD4
34
+34°
2
Açyk
749
↖ GO-GD3
20
+34°
2
Açyk
755
↘ D-GB6
70
+36°
2
Açyk
730
Ýok
64
+28°
2
Açyk
757
↘ D-GB5
69
+26°
2
Açyk
755
↗ GO-GB6
92
+20°
2
Açyk
756
→ GB2
83
+25°
2
Açyk
755
↘ D-GB4
98
+36°
2
Açyk
747
↙ D-GD2
29
+32°
2
Açyk
734
↙ D-GD1
27
+31°
2
Açyk
753
↓ D2
29
+34°
2
Açyk
735
↙ D-GD4
30
+32°
2
Açyk
735
↘ D-GB3
48
+32°
2
Açyk
740
↓ D2
38
+33°
2
Açyk
739
↓ D2
30

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top