Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+11°
3
Az bulutly
748
Ýok
55
+11°
3
Az bulutly
760
Ýok
97
+13°
1
Açyk
769
↖ GO-GD2
60
+8°
1
Açyk
750
↖ GO-GD3
57
+6°
1
Açyk
752
↙ D-GD2
60
+11°
20
Üýtgäp durýan bulutly
761
↖ GO-GD3
53
+14°
1
Açyk
765
↙ D-GD2
53
+12°
3
Az bulutly
741
Ýok
62
+13°
1
Açyk
771
↓ D1
70
+13°
1
Açyk
769
Ýok
87
+9°
1
Açyk
771
↙ D-GD2
84
+11°
3
Az bulutly
769
↓ D2
89
+12°
1
Açyk
761
↖ GO-GD2
49
+8°
1
Açyk
749
Ýok
57
+6°
3
Az bulutly
770
↙ D-GD2
66
+12°
1
Açyk
750
↖ GO-GD4
51
+4°
1
Açyk
750
Ýok
75
+9°
20
Üýtgäp durýan bulutly
754
↙ D-GD2
52
+9°
20
Üýtgäp durýan bulutly
755
↙ D-GD2
47

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top