Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+24°
5
Az-kem bulutly
745
↖ GO-GD6
33
+27°
1
Açyk
753
↖ GO-GD6
37
+27°
3
Az bulutly
761
← GD12
22
+24°
3
Az bulutly
745
↙ D-GD3
37
+22°
1
Açyk
744
↙ D-GD4
42
+17°
5
Az-kem bulutly
760
↙ D-GD7
40
+32°
20
Üýtgäp durýan bulutly
757
← GD2
22
+27°
1
Açyk
734
← GD2
34
+30°
1
Açyk
762
↑ GO2
28
+25°
1
Açyk
760
← GD8
32
+21°
20
Üýtgäp durýan bulutly
765
← GD14
68
+27°
3
Az bulutly
760
↖ GO-GD4
31
+18°
1
Açyk
758
↖ GO-GD6
37
+25°
3
Az bulutly
744
↙ D-GD2
35
+25°
3
Az bulutly
764
← GD2
34
+24°
20
Üýtgäp durýan bulutly
746
↙ D-GD3
32
+23°
1
Açyk
745
↓ D4
45
+23°
3
Az bulutly
750
↘ D-GB3
47
+22°
1
Açyk
750
↓ D2
45

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top