Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+36°
21
Üýtgäp durýan bulutly
734
↘ D-GB5
21
+30°
4
Az bulutly
746
↘ D-GB6
46
+33°
6
Az-kem bulutly
754
↘ D-GB7
32
+38°
21
Üýtgäp durýan bulutly
732
↘ D-GB3
11
+39°
21
Üýtgäp durýan bulutly
733
↓ D3
8
+37°
4
Az bulutly
744
↓ D4
14
+34°
4
Az bulutly
751
↘ D-GB4
28
+35°
21
Üýtgäp durýan bulutly
727
↘ D-GB2
28
+31°
2
Açyk
757
↘ D-GB2
50
+29°
2
Açyk
755
→ GB6
66
+27°
21
Üýtgäp durýan bulutly
756
↘ D-GB2
69
+26°
4
Az bulutly
754
↘ D-GB2
87
+40°
21
Üýtgäp durýan bulutly
744
↓ D2
11
+36°
21
Üýtgäp durýan bulutly
731
Ýok
14
+36°
7
Bulutly
749
Ýok
24
+36°
21
Üýtgäp durýan bulutly
733
→ GB3
15
+37°
2
Açyk
731
Ýok
16
+36°
4
Az bulutly
735
→ GB1
18
+39°
4
Az bulutly
735
↙ D-GD1
17

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top