Giriş
Türkmengidromet ulgamyna girmek
Ady
Parol
Meni ýatlamak
 
 
+39°
5
Az-kem bulutly
729
← GD3
21
+34°
1
Açyk
751
↗ GO-GB4
91
+34°
3
Az bulutly
760
Ýok
74
+39°
1
Açyk
736
Ýok
39
+40°
1
Açyk
738
↙ D-GD6
46
+40°
3
Az bulutly
748
↖ GO-GD4
47
+37°
1
Açyk
757
↙ D-GD2
81
+38°
1
Açyk
733
← GD2
77
+32°
1
Açyk
762
→ GB5
83
+30°
1
Açyk
759
Ýok
90
+33°
1
Açyk
760
← GD4
81
+26°
1
Açyk
759
→ GB2
94
+40°
1
Açyk
750
↖ GO-GD2
26
+40°
1
Açyk
736
↙ D-GD1
10
+37°
1
Açyk
756
↘ D-GB2
67
+34°
1
Açyk
738
↖ GO-GD2
46
+39°
1
Açyk
739
↓ D2
67
+38°
1
Açyk
739
↖ GO-GD1
69
+40°
1
Açyk
740
↗ GO-GB1
44

Häzirki wagtda Türkmenistanda umumy 100-den gowrak gidrometeorologiýa beketleri we gözegçilik nokatlary bilen bilelikde, jemi 4 sany welaýat Gidrometeorologiýa merkezleri hem döredilýär. Bu beketlerde zähmetkeş meteorologlar tomsuň jöwzasyna ýa-da gyşyň aňzakly sowugyna garamazdan ...

Diýarymyzyň howa maglumaty gullugy 85-ýyllyk taryhyny öz içine alýar. Bütindünýä Meteorologiýa guramasy (BMG) 1950-nji ýylyň 23-nji martynda döredilýär. 1993-nji ýylyn ýanwar aýynyň 3-ne Garaşsyz Türkmenistan döwletimiz bu guramanyň düzüminiň agzalygyna girýär ...

Gidrometeorologiýa işi daş-töweregi gurşap alýan tebigy sredanyň ýagdaýy we onuň hapalanmagy hakynda maglumat almak üçin gözegçilikleri geçirmegiň, toplamagyň, işläp taýýarlamagyň, analiz etmegiň, saklamagyň we peýdalanmagyň toplumlaýyn ulgamydyr ...

Back to top